Muzeum Fotografii w Krakowie zaprasza do udziału w Konkursie

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO-PRZESTRZENNEJ WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE W BUDYNKU DAWNEJ ZBROJOWNI PRZY UL. RAKOWICKIEJ 22

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie. Wystawa będzie zlokalizowana w zabytkowym budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 o powierzchni użytkowej 3232,41 m2 (powierzchnia całkowita 3872,80  m2, kubatura 13 272 m3).

Ogłoszenie Konkursu: 03.03.2020 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 16.03.2020 r. do godz. 15.00

Informacja  o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: do 20.03.2020 r.

Składanie Prac konkursowych: do 29.05.2020 r. do godz. 12.00

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu: do 10.07.2020 r.

 

UWAGA! Aktualizacja z dn. 27.05.2020 r.
 
Organizator Konkursu, Muzeum Fotografii w Krakowie informuje, że modyfikuje treść Regulaminu Konkursu w ten sposób, że ulega zmianie załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu tj. Informacja o szacowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz szacowanych kosztach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykreśla się zapis cyt.:”czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestnika konkursu występującego samodzielnie albo czytelny podpis osoby, lub osób uprawnionych do reprezentowania Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie”. Nowy załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.
 
Działając na podstawie Rozdziału I pkt 3.9) Regulaminu Konkursu, Organizator Konkursu, dokonuje jednocześnie zmiany treści Regulaminu Konkursu w zakresie Harmonogramu Konkursu, wydłużając termin na składanie prac konkursowych. Dotychczasowy Harmonogram znajdujący się w rozdziale I pkt 3 ulega zmianie w ten sposób, że:
 
7)  Do 05.06.2020 r. do godz. 12.00 – składanie prac konkursowych (wiążąca jest data doręczenia).
 
Organizator Konkursu, modyfikuje pkt 4.7 Rozdziału VI w ten sposób, że: 
4.7. Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania. Opakowanie musi zostać opisane jako „Konkurs na opracowanie KONCEPCJI PLASTYCZNO-PRZESTRZENNEJ WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE W BUDYNKU DAWNEJ ZBROJOWNI PRZY UL. RAKOWICKIEJ 22, wraz z modyfikacją z 27.05.2020” oraz oznakowanie NUMEREM nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej.
 
Organizator Konkursu, informuje, ze wszystkie prace nadane pocztą lub kurierem oraz złożone w siedzibie Organizatora Konkursu do dnia 27.05.2020, pozostaną bez otwarcia. Uczestnicy Konkursu, którzy złożyli/nadali pracę do dnia 27.05.2020, proszeni są o jej ponowne złożenie/nadanie z uwzględnieniem modyfikacji treści Regulaminu Konkursu z dnia dzisiejszego tj. 27.05.2020 (praca zawierać ma zmieniony załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu).
 
Powyższa modyfikacja Regulaminu Konkursu stanowi jego integralną część. Pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian.
 

Aktualizacja z dn. 21.05.2020 r.

WAŻNE INFORMACJE DLA SKŁADAJĄCYCH PRACE KONKURSOWE 

 
Organizator Konkursu, Muzeum Fotografii w Krakowie przypomina, że termin składania prac konkursowych upływa 29.05.2020, o godz. 12:00 (wiążąca jest data doręczenia, dotyczy również przesyłek pocztowych, kurierskich). W dniach poprzedzających ww. termin, możliwe jest składanie prac konkursowych w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30. Miejscem składania prac konkursowych jest sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika konkursu.
Równocześnie informujemy, że z uwagi na zmianę zasad dostępności przestrzeni biurowych Muzeum Fotografii w Krakowie dla osób trzecich, drzwi prowadzące na klatkę schodową budynku pozostają zamknięte. W celu złożenia pracy konkursowej, po dotarciu do budynku mieszczącego biura Muzeum, należy zgłosić ochronie wejście do Muzeum, a następnie domofonem na 2 piętrze skontaktować  się z pracownikiem sekretariatu MuFo. Kontakt z pracownikiem Muzeum przy składaniu pracy konkursowej odbywać się powinien w maseczkach ochronnych, przy maksymalnym możliwym zastosowaniu reguł dystansowania społecznego.
 

UWAGA zmiana z dnia 16.03.2020 r. w zakresie następujących terminów:

- składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 23.03.2020 r. do godz. 15.00;

- informacja  o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz wysłanie zaproszeń do składania Prac konkursowych (każdy Uczestnik Konkursu, który złoży wniosek, zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie): do 27.03.2020 r.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 (sekretariat). Przesyłki powinny zostać oznaczone jako:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie KONCEPCJI PLASTYCZNO-PRZESTRZENNEJ WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE W BUDYNKU DAWNEJ ZBROJOWNI PRZY UL. RAKOWICKIEJ22

oraz opatrzone nazwą i adresem Uczestnika Konkursu.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Uczestnikami Konkursu są Sekretarze Konkursu: Bartosz Flak, Anna Lewandowska – konkurs@mufo.krakow.pl

W skład Sądu konkursowego wchodzą:

Przewodniczący – Adrianna Gębala-Pietras,
Członek –  dr Janusz Czop,
Członek – dr Dominik Kuryłek,
Członek – dr Agnieszka Olszewska,
Członek - Malwina Antoniszczak,
Członek – prof. dr hab. Czesława Frejlich,
Członek – dr Karolina Lewandowska,
Członek – arch. Piotr Lewicki.
 

OGŁOSZENIE KONKURSU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE BIP POD PONIŻSZYM LINKIEM https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=121503

 

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Inne aktualności

w lewo
w prawo
  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj