Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 23 grudnia 2020 roku zmarł Maciej Beiersdorf, dyrektor Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie w latach 1999-2015, animator życia fotograficznego w Krakowie. 
Odszedł od nas człowiek prawy i szlachetny, przepełniony dobrem i życzliwością dla innych. Dyrektor Beiersdorf na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały szef, który położył podwaliny pod rozwój naszej instytucji i do ostatnich tygodni życia żywo interesował się sprawami muzeum, aktywnie uczestnicząc w wydarzeniach i ciesząc się z rozwoju i sukcesów MuFo, za co pozostajemy Mu niezmiernie wdzięczni.
Łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi
Dyrekcja i pracownicy Muzeum Fotografii w Krakowie


Maciej Beiersdorf objął stanowisko dyrektora Muzeum Historii Fotografii w grudniu 1999 roku. Dwa lata później zainicjował cykl Dekad Fotografii Krakowskiej: w ramach imprez organizował wystawy, sesje, panele dyskusyjne, prezentacje multimedialne, spotkania z fotografikami i promocje książek. Podjął wówczas współpracę z Klubem Dziennikarzy Pod Gruszką oraz nawiązał kontakty ze znakomitymi polskimi fotografami.
W 2005 roku Dyrektor Beiersdorf uroczycie otworzył pierwszą wystawę stałą w Muzeum „Z dziejów fotografii”. Oprawę plastyczną ekspozycji przygotowali artyści plastycy prof. Leszek Wajda i Anna Mściwujewska-Wajda. Jego staraniem w 2007 roku, który był dla Muzeum rokiem jubileuszu 20-lecia istnienia instytucji, Muzeum nadano imię Walerego Rzewuskiego. 
Trzy lata później Maciej Beiersdorf wprowadził Muzeum Historii Fotografii w świat cyfryzacji, aktywnie promując działania mające na celu udostępnienie zbiorów online w postaci wielofunkcyjnego Katalogu Zbiorów. 
Aktywnie współpracował z Cechem Fotografów Krakowskich, który wspierał przy organizacji wystaw jubileuszowych w 90. i 100. rocznicę istnienia organizacji. Zaangażowany w promowanie amatorskiego ruchu fotograficznego zainicjował, realizowany przez wiele lat konkurs „Jeden dzień z życia miasta” oraz cykl wystaw „Patrzę na Kraków” prezentowanych w Galerii Fotografii Piwnica przy ulicy Wiślnej 12.
Maciej Beiersdorf był członkiem jury wystaw fotograficznych i etnograficznych, m.in. Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego im. Jana Sunderlanda. Był autorem licznych artykułów i tekstów poświęconych fotografii, m.in. publikacji „Dowód uzdolnień”. Z pasją propagował fotografię etnograficzną, współtworząc ekspozycje prezentujące m.in. architekturę drewnianą oraz ginące rzemiosło Małopolski. Wystawy prezentowane były  w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Był także pomysłodawcą wystaw poświęconych Pierwszej Kadrowej w latach 2004-2015, prezentowanych w przestrzeni miejskiej. 

W 2016 roku Maciej Beiersdorf został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis w dziedzinie muzealnictwa. 
 

Inne aktualności

w lewo
w prawo
  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj