Sztuka edukacji to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych. Stwarzamy przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wspólnie szukamy miejsca dla kultury i sztuki w szkole oraz zastanawiamy się, jak możemy się uzupełniać. Poprzez prezentację dobrych praktyk wskazujemy wartości wynikające ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów. Inspirujemy i budujemy sieci kontaktów. Konferencje są bowiem świetną okazją do nawiązania relacji, które mogą stać się początkiem wspólnych projektów, oraz do propagowania idei, że kultura jest niezbędnym narzędziem, by funkcjonować w społeczeństwie.

W tym roku chcemy się przyjrzeć projektom edukacyjnym opartym na fotografii, przyczyniającym się do kształtowania świadomych odbiorców mediów i krytycznego podejścia do publikowanych treści. Poszukiwane będą projekty uczące uważnego patrzenia na fotografię oraz te związane z manipulacją i coraz bardziej popularnym fact-checkingiem. Zwrócimy uwagę na działania wykorzystujące fotografię w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych, nie tylko humanistycznych. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się przestrzenią do dyskusji o nieustającym poszukiwaniu nowych form działań na fotografiach w edukacji. 
 
Program konferencji zostanie częściowo wyłoniony w otwartym konkursie.

Więcej informacji: sztukaedukacji.zacheta.art.pl

Organizator: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Współorganizatorzy: Muzeum Fotografii w Krakowie i Fundacja Powiększenie

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inne aktualności

w lewo
w prawo
  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj