Muzeum Fotografii w Krakowie to jedyne muzeum w Polsce dedykowane w całości medium, które stanowi znaczącą część naszego dziedzictwa. Dokładnie określa to statut MuFo, gdzie czytamy, że „do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona zbiorów z dziedziny fotografii, techniki i technologii fotograficznej oraz dzieł sztuki współczesnej w szczególności z zakresu percepcji widzenia”. Ważnym podkreślenia jest tutaj fakt, iż historia Muzeum Fotografii zaczęła się w 1986 roku, a obecnie jesteśmy świadkami jej zwrotnego momentu, kiedy następuje transformacja wyjątkowej instytucji kultury, której aktualnym celem zapisanym w misji jest „bycie instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych”. Realizacja statutowych zadań oraz muzealnej misji na poziomie odpowiadającym randze i aspiracjom Muzeum Fotografii w Krakowie możliwa jest tylko poprzez szeroko prowadzoną i stale rozwijaną działalność naukową zmierzającą do poznania, interpretacji i ochrony zbiorów MuFo. Należy mocno zaznaczyć, iż tak nakierowana działalność naukowa prowadzona opiera się na profesjonalizmie i rozwoju muzealnej kadry oraz interdyscyplinarnej współpracy między specjalistami różnych dziedzin, w tym szczególnie z zakresu nauk humanistycznych i nauki ścisłych.


Główne cele działalności naukowej MuFo:
- wspieranie ewolucji potencjału naukowego Muzeum, a w szczególności powiększania i rozwoju kadry naukowej;
- zapewnienie wysokiego poziomu opracowania zbiorów oraz scenariuszy organizowanych wystaw;
- zapewnienia wysokich standardów konserwatorskiej ochrony zbiorów, w tym szczególnie jak najbardziej bezpiecznych warunków przechowywania i udostępniania;
- wzrost liczby publikacji w czasopismach punktowanych, krajowych i międzynarodowych np. z listy MNiSW, ERIH Plus, etc.;
- zwiększenie liczby projektów zdobytych w ramach aplikacji konkursowych;
- budowanie krajowej i międzynarodowej pozycji MuFo.

  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj