Rzeźby przestrzenne Kingi Nowak

Rzeźby przestrzenne „Anamorfoza 13 A – Kwadrat” i „Anamorfoza 13 B – Koło” nawiązują do zjawisk optycznych występujących w fotografii.

  • 29.11.2019 - 31.07.2021   
  • MuFo Strzelnica
  • Wstęp wolny
  • Pokaz na terenie ogrodu

Rzeźby przestrzenne Kingi Nowak: „Anamorfoza 13 A – Kwadrat” i „Anamorfoza 13 B – Koło”, zainstalowane na terenie zabytkowej Strzelnicy MuFo, doskonale korespondują z wizualnymi projektami edukacyjnymi realizowanymi przez Muzeum Fotografii w Krakowie. Rzeźby nawiązują do zjawisk optycznych, występujących w fotografii i wykorzystywanych przez to medium. Obie formy zestawione są ze sobą na zasadzie kontrastu dwóch figur geometrycznych – koła i kwadratu, występujących w budowie sprzętu fotograficznego: okrągłego obiektywu i prostokątnego cyfrowego wyświetlacza.


Rzeźby anamorficzne są elementem projektu zagospodarowania przestrzeni ogrodu wokół MuFo Strzelnicy. Zagospodarowanie ogrodu obejmuje m.in.: remont istniejących nawierzchni wokół budynku Strzelnicy, wykonanie elementów małej architektury, oświetlenie terenu, założenie zieleni, odprowadzenie wód deszczowych oraz budowa parkingu. Planowane jest przekształcenie obszaru wokół Strzelnicy w miejsce przyjemnego relaksu, gdzie będzie można spędzić czas w magicznym ogrodzie, zgłębiając tajniki percepcji, zagrać w petanque (bule), a także zapoznać się z historyczną funkcją strzelnicy, z której korzystali członkowie Związku Strzeleckiego.
Autorem projektu zagospodarowania ogrodu wokół Strzelnicy jest Zespół Projektowy Kontrapunkt.

  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj