Muzeum Fotografii w Krakowie zmienia się i otwiera na nowe możliwości i nowych odbiorców. Grupy zorganizowane zapraszamy do udziału w aktywnych oprowadzaniach, warsztatach muzealnych oraz grach prowadzonych przez wykwalifikowanych edukatorów metodami i za pomocą narzędzi dostosowanych do wieku i możliwości dzieci i młodzieży. Chcemy, by Muzeum Fotografii było współtworzone przez odwiedzających nas gości, dlatego zachęcamy nauczycieli do udziału w szkoleniach i realizacji wspólnych działań projektowych.

Podczas spotkań oraz warsztatów dla szkół i przedszkoli nie tylko przekazujemy wiedzę z dziedziny fotografii, ale również uwrażliwiamy dzieci i młodzież na obrazy i niesione przez nie sensy. Podkreślamy wielość sposobów widzenia i nadawanych wizerunkom znaczeń. Współdziałając w partnerstwie z nauczycielami i wychowawcami rozwijamy świadomość wizualną ucząc analizy i interpretacji obrazów, ale przede wszystkim wskazując na różnorodność świata, dróg jego postrzegania oraz umożliwiając demaskowanie przekazów wizualnych i krytykę kultury w ogóle. Przyzwyczajamy również uczniów do aktywnego udziału w kulturze oraz kształtujemy ich kompetencje społeczne i kulturowe.

AKTYWNE OPROWADZANIE
Zwiedzanie wystawy stałej MuFo dla tych, którzy nie przepadają za tradycyjną formą oprowadzania i najlepiej zapamiętują poprzez niebanalne skojarzenia, rozwiązywanie zadań oraz samodzielne wyszukiwanie informacji. Oprowadzanie, które daje czas na wnikliwą obserwację i dzielenie się spostrzeżeniami z innymi.

WARSZTATY MUZEALNE
Zajęcia tematyczne odbywające się w przestrzeni wystaw, dla tych, którzy nie lubią siedzieć w ławkach, a nauka najlepiej wychodzi im przez zabawę i działanie. Spotkania, podczas których, oprócz wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata, zaglądamy również w głąb siebie.

SENSORYCZNE GRY MUZEALNE
Gry dla odważnych, którzy poznają świat wszystkimi zmysłami przez doświadczenia i eksperymentowanie. Zajęcia, w których trakcie zaglądamy w miejsca nieoczywiste i patrzymy głęboko w oczy postaciom na starych fotografiach.

WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI
„Uzbrajamy” również oczy nauczycieli organizując szkolenia i wspólnie pochylając się nad obrazem w ujęciu estetycznym, technologicznym, antropologicznym, socjologicznym, historyczno-kulturowym. We współpracy ze szkołami realizujemy projekty, w których centrum stawiamy fotografię oraz rolę obrazów we współczesnym świecie i ich wpływ na dzieci i młodzież.

 

WAŻNE INFORMACJE
Zarówno warsztaty muzealne, gry jak i aktywne oprowadzania trwają od 60 do 90 min.
Zajęcia przeznaczone są dla grup liczących do 25 osób.
Muzeum dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość dopasowania konkretnych zajęć do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych).
Nauczyciel ma obowiązek przebywać z grupą przez cały czas trwania zajęć.
W poniedziałki Muzeum Fotografii jest nieczynne.
Koszt zajęć: 10 zł za osobę.
Nauczyciele, jako opiekunowie grupy, wchodzą za darmo.

JAK ZAMÓWIĆ ZAJĘCIA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH:
W celu zamówienia zajęć dla grup prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
+48 12 634-59-32 w. 31
edukacja[at]mufo.krakow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w  godz. 8:00-15:00
Przy dokonywaniu rezerwacji potrzebne będą:
- termin wizyty;
- wybrany temat zajęć;
- liczba i wiek uczestników;
- dane kontaktowe opiekuna grupy: adres instytucji, telefon i e-mail;
- informacje, które pomogą nam lepiej przygotować się do Państwa wizyty w Muzeum.

 

Zapraszamy do udziału w cyklu dorocznych konferencji SZTUKA EDUKACJI dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

Program konferencji zostanie częściowo wyłoniony w otwartym konkursie. W tym roku szukamy projektów edukacyjnych i artystycznych, które: 
— uczą uważnego patrzenia na fotografię
— wykorzystują fotografię jako narzędzie w poznawaniu różnorodności spojrzeń i świata
— zachęcają uczniów do krytycznego myślenie o fotografii oraz zwracają ich uwagę na manipulacje w jej wykorzystaniu 
— realizowane są w ramach współpracy szkół i instytucji kultury, organizacji pozarządowych lub artystów
— stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturalnej i artystycznej
— mają charakter autorskich, interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych
— zostały zrealizowane (lub są na zaawansowanym etapie realizacji).
Projekty mogą zgłaszać dyrektorzy placówek, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, studenci, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. Na zgłoszenia czekamy od 28 września do 18 października 2020 roku. 
 
Tegoroczną konferencję organizuje Zachęta we współpracy z Muzeum Fotografii w Krakowie i Fundacją Powiększenie. W trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencja odbędzie się online, ale zakładamy przyjazd osób prezentujących swoje projekty do Krakowa, skąd będą transmitowane panele dyskusyjne. W zależności od sytuacji epidemicznej forma konferencji może ulec zmianie.
 
Rejestracja uczestnictwa w konferencji zostanie uruchomiona w listopadzie 2020 roku. Konferencja ma charakter ogólnopolski.
Więcej informacji: sztukaedukacji.zacheta.art.pl  oraz w dziale WYDARZENIA

Organizator: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Współorganizatorzy: Muzeum Fotografii w Krakowie i Fundacja Powiększenie

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pokaz nabytków 2020. Kolekcja sztuki MuFo

Wystawa stała Portret

  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj