Księgozbiór biblioteki muzealnej ściśle łączy się z profilem Muzeum i służy głównie pracownikom jako warsztat do naukowego opracowania zbiorów muzealnych. Jednocześnie jest miejscem otwartym dla każdego, kto interesuje się fotografią – historią i sztuką jej wytwarzania, kolekcjonerstwem, rozwojem medium, teorią obrazu czy zapisaną na niej ikonografią. Biblioteka udostępnia literaturę fachową ze szczególnym uwzględnieniem: historii fotografii polskiej i światowej; techniki i technologii fotografii; albumów fotografów polskich i światowych; książek na temat interpretacji, analizy i teorii fotografii oraz kontekstów fotograficznych; katalogów wystaw fotograficznych; materiałów pokonferencyjnych i sprawozdań z działalności organizacji fotograficznych. W swoich zbiorach posiada instrukcje obsługi sprzętu fotograficznego, foldery, katalogi i cenniki, stanowiące obecnie duży usystematyzowany zbiór. W kolekcji biblioteki znajduje się ponad 300 różnych podręczników do nauki fotografii. Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim te z pierwszej połowy XX w.: Brewiarzyk fotograficzny Witora Wołczyńskiego wydany we Lwowie w 1903 roku oraz opublikowany nakładem Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii w Warszawie w 1915 roku Podręcznik Fotografji doktora Eduarda Vogla, przerobiony i uzupełniony pod kierunkiem Stanisława Szalaya i Jana Jaroszyńskiego.  
W bibliotece zgromadzono bogaty zbiór polskich czasopism fotograficznych począwszy od publikowanego jeszcze przed I wojną światową „Fotografa Warszawskiego”, ponadto zeszyty czasopism międzywojennych: „Fotografa Polskiego”, „Miesięcznika Fotograficznego”, „Nowości Fotograficznych”, „Kamery Polskiej” i „Polskiego Przeglądu Fotograficznego”, wszystkie numery pierwszego powojennego pisma dla fotografów „Świat Fotografii”.
Od samego początku biblioteka zabiegała o książki i publikacje opatrzone autografami i dedykacjami fotografów. Wśród najcenniejszych są książki darowane artystom przez innych artystów. Do takich należą książki opatrzone notatkami: Edwarda Hartwiga, Henryka Hermanowicza, Fortunaty Obrąpalskiej, Konrada Karola Pollescha i Stanisława Muchy.  

Obecnie możliwe jest korzystanie z biblioteki podręcznej, zorganizowanej na czas rewitalizacji Muzeum Fotografii w Krakowie, w budynku dworca przy pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3. 

 

W przyszłości zbiory biblioteczne MuFo mieścić się będą w obecnie remontowanej głównej siedzibie MuFo Rakowicka.

Kalendarz wydarzeń
Maj
2021

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

24

25

26

27

28

29

31

1

2

3

4

5

6

  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj