W związku ze swoją działalnością Muzeum Fotografii w Krakowie oferuje możliwość przeprowadzenia kwerendy w zbiorach instytucji, usługi w zakresie udostępniania cyfrowych wizerunków obiektów Muzeum oraz udostępniania obiektów ze zbiorów do celów innych niż zwiedzanie, a także usługi dotyczące wynajmu przestrzeni.

 

KWERENDY I UDOSTĘPNIANIE OBIEKTÓW

Informacji na temat możliwości przeprowadzenia kwerendy w zbiorach, udostępnienia obiektów ze zbiorów MuFo do celów innych niż zwiedzanie oraz udostępniania wizerunków cyfrowych obiektów ze zbiorów MuFo udziela Dział Inwentarzy.
Kontakt do Kierownika Działu Inwentarzy:
Natalia Fyderek
Tel.: +48 12 634 59 32 wew. 30
Tel. służbowy: +48 503 870 553
natalia.fyderek[at]mhf.krakow.pl

Jeśli chcesz przeprowadzić kwerendę w naszych zbiorach, zapoznaj się z REGULAMINEM UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW, CENNIKIEM oraz z WNIOSKIEM O PRZEPROWADZENIE KWERENDY W ZBIORACH MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE.

Jeśli chcesz, by Muzeum udostępniło Ci cyfrowe wizerunki naszych obiektów, zapoznaj się z REGULAMINEM UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW, CENNIKIEM oraz z WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIENIE CYFROWYCH WIZERUNKÓW OBIEKTÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE.

 

KONSERWACJA i DIGITALIZACJA

Muzeum oferuje również usługi w zakresie konserwacji oraz digitalizacji.

Informacje w zakresie konserwacji udziela Dział Konserwacji i Przechowywania Zbiorów:
Krzysztof Dudek - Główny Konserwator
Tel.: +48 503 872 218
Tel.: +48 503 872 213
krzysztof.dudek[at]mhf.krakow.pl

Informacji w zakresie digitalizacji udziela Pracownia Dokumentacji Obrazowej:
Mirosław Żak - Główny specjalista ds. fotografii i dokumentacji obrazowej
Tel.: +48 12 634 59 32 wew. 33
miroslaw.zak[at]mhf.krakow.pl

 

WYNAJEM PRZESTRZENI

W sprawie wynajmu przestrzeni muzealnych prosimy o kontakt z Działem Administracji.
Kontakt do Kierownika Działu Administracji:
Wanda Lach 
Tel.: +48 12 634 59 32 wew. 28
Tel. służbowy: +48 503 870 653
wanda.lach[at]mhf.krakow.pl

  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj