W zbiorach MuFo znajduje się około 74 000 obiektów. Wśród nich wyróżniamy 5 zasadniczych kolekcji. Są to: kolekcja fotografii nieprofesjonalnej; kolekcja fotografii atelierowej; kolekcja fotografii reportażowej i dokumentalnej; kolekcja sztuki oraz kolekcja sprzętu fotograficznego i filmowego.

KOLEKCJA FOTOGRAFII NIEPROFESJONALNEJ

Jest to najliczniejsza w zbiorach MuFo kolekcja obejmująca pojedyncze zdjęcia i ich zestawy wykonane zarówno w kraju jak i za granicą. Są to fotografie tworzone w okresie od końca XIX wieku do czasów współczesnych. W kolekcji na szczególną uwagę zasługują albumy rodzinne oraz fascynujące postacie fotografów takich jak Paweł Mussil czy Klementyna Zubrzycka-Bączkowska. Jej różnorodne zasoby są coraz częściej przedmiotem zainteresowania badaczy życia codziennego i historii z perspektywy zwykłego człowieka, jak również obszarem współczesnych badań nad kształtowaniem się obrazów.

KOLEKCJA FOTOGRAFII ATELIEROWEJ

Najcenniejszym elementem kolekcji fotografii atelierowych jest zbiór zdjęć robionych przez autorów działających od II połowy XIX wieku na terenach dawnej i obecnej Polski. Znajdują się w nim fotografie i negatywy wykonane m.in. przez autorów krakowskich (Stanisław Bizański, Ignacy, Natan i Amalia Kriegierowie, Juliusz Mien, Józef Sebald, Awit Szubert i Walery Rzewuski), warszawskich (Karol Beyer, Konrad Brandel, Maksymilian Fajans, Marian Fuks, Jadwiga Golcz,) poznańskich (August Friedrich Zeuschner), lwowskich (Edward Trzemeski,), wileńskich (Stanisław Fillber Fleury, Aleksander Sztraus) oraz tych działających w mniejszych miastach jak np. Bochnia (rodzina Garguli), Mielec (Wiktor Jaderny), Rzeszów (Janusz Edward) czy Przemyśl (rodzina Hennerów). Ważnym elementem kolekcji są fotografie wykonane na terenach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym m.in. obecnych: Niemiec, Rosji, Litwy, Ukrainy, Czech, Słowacji i Austrii. W skład kolekcji fotografii atelierowej wchodzą także zdjęcia pochodzące z zakładów powstałych w XX wieku, takich jak np.: krakowskie studio Bracia Karaś czy atelier rodziny Garzyńskich.

KOLEKCJA FOTOGRAFII REPORTAŻOWEJ I DOKUMENTALNEJ

Spośród kolekcji reportażu i fotografii dokumentalnej obejmującej zdjęcia wykonane zarówno w kraju jak i za granicą od końca XIX wieku do czasów współczesnych na szczególną uwagę zasługują fotografie Warszawy i Wilna wykonane w latach 60. i 70. przez pioniera polskiej fotografii Konrada Brandla. Kolejnym skarbem kolekcji jest zestaw autochromów Tadeusza Rzący, uczestnika kursów braci Lumiere, który na początku XX wieku wykonał pierwsze kolorowe zdjęcia widoków Krakowa i okolic. Warto także wyróżnić zestaw fotografii wojennej i wojskowej z czasów I i II wojny światowej dotyczących działań prowadzonych na terenach obecnej i dawnej Polski oraz krajów ościennych. W zbiorach MuFo znajduje się bogata kolekcja fotografii legionowej (Tadeusz Pawlas, Leopold Rutke, Jan Maria Włodek) oraz liczne zdjęcia przedstawiających ważne wydarzenia społeczne i polityczne dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Wyróżniającym się elementem naszych zbiorów jest kolekcja ponad 20 000 fotografii Jana Bułhaka, twórcy koncepcji „fotografii ojczystej”, który na przełomie lat 40 i 50. dokumentował Polskę. Bardzo ważny jest zbiór reportaży przedstawiających rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Na szczególną uwagę zasługują zdjęcia fotografów z kręgu czasopisma „itd.” (Andrzej Baturo, Bogusław Biegański, Hanna Musiałówna, Maciej Osiecki, Krzysztof Pawela), których prace określa się mianem „czarnego reportażu”.

KOLEKCJA SZTUKI

Spośród stale uzupełnianej kolekcji 3 000 zdjęć, autorstwa ponad 100 fotografów wyróżnić należy zdjęcia przedwojennych polskich „piktorialistów”, takich jak wspomniany już wcześniej Jan Bułhak oraz Józef Farbotko, Bolesław Gardulski, Marian Józef Krysztofik czy Jan Neuman. Ważnym elementem kolekcji sztuki jest zbiór „fotografii kreacyjnej” tworzonej przez artystów związanych ze środowiskiem Związku Polskich Artystów Fotografików, takich jak: Zbigniew Łagocki, Wacław Nowak i Wojciech Plewiński. Kolekcję wzbogacają prace Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego i Bronisława Szlabsa, którzy w latach 50. i 60. XX wieku rozwijali oryginalną koncepcję „antyfotografii”. W zbiorach MuFo znaleźć można przykłady fotografii awangardowej, konceptualnej i postkonceptualnej tworzonej przez autorów zwracających się w stronę krytycznej analizy medium. Są wśród nich prace takich artystów jak m.in.: Zbigniew Dłubak, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Zygmunt Rytka, Andrzej Lachowicz, Natalia Lach Lachowicz oraz Zbigniew Libera. W kolekcji sztuki znajdują się także prace fotografów wymykających się klasyfikacjom. Wystarczy wspomnieć chociażby: Zofię Rydet, Edwarda Hartwiga, Fortunatę Obrąpalską czy oryginalnego entuzjastę Tomasza Machcińskiego. Kolekcję sztuki uzupełniana jest na bieżąco. Ostatnio znalazły się w niej prace dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień współczesnej kultury wizualnej, której kluczowym elementem jest fotografia. Są to prace takich artystów jak: Kuba Dąbrowski, Mikołaj Długosz, Alicja Dobrucka, Jan Dziaczkowski, Weronika Gęsicka, Maurycy Gomulicki, Nicolas Grospierre, Robert Kuśmirowski, Kobas Laksa, Szymon Rogiński, Tomasz Saciłowski, Andrzej Tobis, Bartosz Wajer i Wojciech Wilczyk.

KOLEKCJA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO I FILMOWEGO

Kolekcja sprzętu fotograficznego i filmowego liczy obecnie blisko 4 000 muzealiów, z czego ponad tysiąc to różnego typu aparaty wyprodukowane między rokiem 1880 a 2005. Na wyróżnienie zasługuje kolekcja sprzętu polskiego obejmująca niemal wszystkie konstrukcje z okresu powojennej Polski, włączając w to prototypy i egzemplarze studialne. Dużą wartość ma kolekcja radzieckich aparatów fotograficznych produkowanych od lat 30. do początku lat 90. XX wieku. W Muzeum znajduje się także liczna kolekcja aparatów niemieckich produkowanych od końca XIX wieku do dnia dzisiejszego. Kolekcja sprzętu jest bardzo różnorodna. Znaleźć w niej można aparaty atelierowe, podróżne, składane, typu „box”, kompaktowe, polaroidy oraz aparaty cyfrowe. Pozostałą część stanowią: kamery filmowe, projektory, powiększalniki, obiektywy, różnego typu akcesoria, sprzęt ciemniowy oraz rekwizyty atelierowe.

Wybrane prezentacje z naszych zbiorów

 • Kolekcja fotografii reportażowej i dokumentalnej MuFo:

  Fot. Krzysztof Pawela, Kobieta w samochodzie marki "Syrenka". Osiedle Ursynów, Warszawa, 1984.

 • Kolekcja fotografii nieprofesjonalnej MuFo:

  Fot. Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, "Piknik w lesie Raszówki", Polska, 1910.

 • Kolekcja Sztuki MuFo:

  Fot. Natalia Lach-Lachowicz, "Sztuka konsumpcyjna", Polska, 1974.

 • Kolekcja Sztuki MuFo:

  Fot. Zofia Rydet, Bobieta w izbie, z cyklu: Zapis socjologiczny", Polska, 1978-1988.

ShowOFF MFK: Bartosz Wajer, Od oka do kości

Rzeźby przestrzenne Kingi Nowak

Wystawa stała Portret

 • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj