Realizacja projektu inwestycyjnego 2018-2020

28 grudnia 2017 roku, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego, Digitalizacyjnego oraz Badawczego".

Pod koniec roku 2017, w Muzeum został powołany zespół odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie projektu inwestycyjnego, a 1 stycznia 2018 roku Muzeum zawiesiło działania dla publiczności i rozpoczęło przygotowania do przeprowadzki zbiorów, biur, biblioteki i pracowni.

16 maja 2018 roku spod Muzeum wyjechał ostatni transport ze zbiorami, które na czas prowadzonej modernizacji przechowywane są w nowoczesnych magazynach Muzeum Śląskiego w Katowicach. Biura Muzeum znajdują się od tamtej pory przy placu Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, w dawnym budynku dworca głównego a 14 września 2018 r., miało miejsce uroczyste zainaugurowanie działalności Muzeum w budynku zabytkowej Strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi 220, gdzie do dyspozycji zwiedzających znajdują się sale wystawowe, księgarnia oraz restauracja, a także przepiękny ogród. Poza wystawami czasowymi prezentowana jest tam również wystawa stała „Portret”.

4 września 2018 roku Muzeum podpisało kluczową umowę w projekcie – umowę na roboty budowlane z  Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych  i Transportowych „CECHINI” Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna a 7 września nastąpiło przekazanie placu budowy. Na terenie została zainstalowana tymczasowa stacja transformatorowa oraz rozpoczęto demontaż dotychczasowej stacji, co było konieczne do rozpoczęcia rozbiórki części budynku niestanowiącej oryginalnej historycznej zabudowy. W zabytkowej willi przystąpiono do rozebrania stropów i ścian wewnątrz przeznaczonych do wyburzenia. Po wyburzeniu niehistorycznego skrzydła wykonano palowanie i rozpoczęto roboty ziemne. W starej części wykonano więźbę dachową, nowe pokrycie i stropy oraz wzmocniono stropy historyczne. Przystąpiono także do izolacji ścian fundamentowych. Częściowo wykonano elementy ścian działowych. Wykonano także iniekcję przeciwwilgociową ścian fundamentowych w połączeniu z izolacją ścian zewnętrznych. Dostarczono nowe okna oraz częściowo wykonano i dostarczono zbrojenia.

W roku 2019 kontynuowane były prace budowlane. W części przebudowywanej wykonano między innymi elementy żelbetowe piwnic i przyziemienia, następnie parteru i dwóch kolejnych pięter. W zakresie robót instalacyjnych kontynuowane były prace dotyczące instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej, stałoprądowej, instalacji wentylacji oraz instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic. 
Rozpoczęliśmy również wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowej części budynku. Do końca grudnia trwały intensywne prace wykończeniowe budynku. 

W 2019 zespół realizujący projekt rozpoczął pracę nad przygotowaniem programu edukacyjnego w tym ścieżki zwiedzania oraz nad dostosowaniem miejsca do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. 

W 2020 roku zakończone zostały prace budowlane. Oddział wyposażono w profesjonalny sprzęt. Odbył się transport powrotny zbiorów. 

23 października 2020 roku to uroczyste zakończenie procesu inwestycyjnego.

 

Inwestycja "Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia Centrum Magazynowo-Konserwatorskiego, Digitalizacyjnego oraz Badawczego" jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

  • logotyp unii europejskiej

Wyszukaj